Regler

1. Vi ansvarar alla för att skapa en välkomnande miljö. Behandla varandra med respekt. Det är naturligt att ha olika åsikter, men vi måste hålla god ton.
Se till att alla känner sig trygga. Mobbning är inte tillåtet i någon form, och nedsättande kommentarer om saker som etnisk tillhörighet, religion, kultur, sexuell läggning, kön eller identitet tolereras inte.

2. Medlem med erlagd medlemsavgift samt minst 18år får sätta sin fot i lokalen. Den som vill bli medlem behöver ge ut sina personuppgifter.
Det kan hända att man även behöver bli rekommenderad av andra medlemmar innan det blir aktuellt för den nya medlemmen!

3. Medlemsavgift betalas som årsavgift. Varje medlem skall vara registrerad för att kunna spela. Medlem vars medlemsavgift har upphört att gälla och som efter flera påminnelser inte betalar ny avgift, fråntas sitt medlemskap.

4. Spelschema är Onsdag & torsdag starttid: 18.00. Lördag starttid: 15.00/16.00. Det kommer förekomma någon fredag också.
Online sker på Pokerstars eller på svenska spel någon gång i månaden. 

5. Medlem kan på egen begäran lämna, men har inte rätt att återfå eventuell kvarvarande medlemsavgift. Medlem som medvetet och uppenbart motverkar gruppens syfte, kan uteslutas genom beslut av en enig styrelse. Medlemmen har rätt att yttra sig inför styrelsen innan den fattar beslut på ett särskilt styrelsesammanträde.

6. Ingen förtäring vid borden. Olyckor sker och ingen vill spela på ett bord som är kladdigt eller smutsigt, därför tillåter vi ingen förtäring alls på pokerbordet!

7. Markerna och kort stannar på bordet. Alla pokermarker som är med i ett spel ska stanna på bordet, så fort du stoppar dem i fickan eller liknande så räknas markerna som "döda". Korten ska alltid ligga på bordet. Om korten är under eller utanför bordet räknas handen som "död".

8. Inget samspel. Samspel mellan två eller flera deltagare straffas med diskvalificering och omedelbar avstängning. Poker är inget lagspel.

9. Föreningen lånar aldrig, undantagslöst, ut pengar till några medlemmar. Vi kan dock inte kontrollera vad medlemmarna gör mellan varandra.

Fler regler kommer dyka upp småning om.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen